09.10 - 12.10.2018

XXIII / , ., ., 20/2

                                               

      
   
( PDF)

8 2018 .

VI -

: -, (. 20)

: 09.00 — 17.45

: , Dena

9 2018 .

. . . ܻ

  

: -, (. 20/2)

: 10.00 — 12.30

: ,  

 |


:

 —  —

 — Dena 

 —  

: -, (. , 20/2)

: 11.00 — 13.00

:     ,

 | 

: , , ߻

: -, (. , 20/2)

: 14.00 — 16.00

:

:

 —  

 — ݻ

10 2018 .

. ߻

: -, (. , 20/2)

: 10.00 — 11.30

: -

ͻ. ߻

: -, (. , 20/2)

: 12.00 — 13.00

: -

. . . .

: -, (. , 20/2)

: 13.30 — 14.30

: λ

SMART ENERGY FORUM

Ż

: -, 1, (. 20/2)

: 10.00 — 12.30

: , , , ,  ,

, »

: -, 1, (. 20/2)

: 14.00 — 16.00

: , , , ,  ,

  | 

:

 —

Ȼ

: -,  2, (. 20/2)

: 10.00 — 13.00

:

 -

Ȼ. 1

: -,  2, (. 20/2)

: 14.00 — 16.00

: SAP

 

:

 — "" û  

11 2018 .

- : Ȼ

: -,  1, (. , 20/2)

: 10.00 — 13.00

:   ,  

 | 

()

: -, 1, (. 20/2)

: 14.00 — 15.00

:

SMART ENEGRY FORUM

Ȼ. 2

: -,  2, (. 20/2)

: 10.00 — 12.15

: SAP

 |

. Ȼ

: -,  2, (. 20/2)

: 14.00 — 15.00

:

: , , ɻ

: -,  2, (. 20/2)

: 15.30 — 17.00

:  , ,  ,  Ȼ

 

- : Ȼ

: -, (. , 20/2)


: 10.00 — 13.30

: ,    , ,   , ,  

. SMART GRID

: -, (. , 20/2)

: 14.00 — 16.00